ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร/สมาชิกครัวเรือนและการส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการฯ และผลการโอนเงิน

จัดการประกวดการทำอาหารจากปลา เมนู”แป๊ะซะปลาช่อน” ในงานประเพณีไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว ประจำปี 2566

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาอ้อยโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ ชาวไร่อ้อยร่วมใจ “รักษ์ดิน หยุดเผา”

ประชาคมรับรองข้อมูลของเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร/สมาชิกครัวเรือนและการส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการฯ และผลการโอนเงิน

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร/สมาชิกครัวเรือนและการส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://efarmer.doae.go.th/checkFarmer(เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น) ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์…
Read more

จัดการประกวดการทำอาหารจากปลา เมนู”แป๊ะซะปลาช่อน” ในงานประเพณีไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว ประจำปี 2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางระกำ หัวหน้าคณะทำงาน ฝ่ายจัดการประกวดการทำอาหารจากปลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมจัดการประกวดการทำอาหารจากปลา เมนู …
Read more

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาอ้อยโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ ชาวไร่อ้อยร่วมใจ “รักษ์ดิน หยุดเผา”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาอ้อยโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ…
Read more

ประชาคมรับรองข้อมูลของเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร…
Read more

ประชุมเกษตรกรในพื้นที่ และการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลพันเสา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้นางสาวกุลริศา เกตุนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และคัดเลือกตัวแทนอาส…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ