ข่าวทั่วไป

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่อ…
Read more

ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุงธารน้ำใจ” ของสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อนจากอุทกภัย

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา น้อยใจมั่น และ น.ส.ศิริพร นิลนนท์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุง…
Read more

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท…
Read more

จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิต การทำ “กระถางจากฟางข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.พัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 25…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ