ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

นายคมเจศ เนียมเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ณ อบต.นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้นำกิจกรรม การใช้งาน ฟาร์มบุค และแจกกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน โดยให้เกษตรกร แสดงบัตรประชาชน และล็อกอินเข้าใช้งานฟาร์มบุค แสดงหน้าฟาร์มบุค รับฟรี กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน 1 ใบ
และกิจกรรมเกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผ่า

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ