รับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวกัญญา ทาสีธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ