จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา น้อยใจมั่น นักวิชาการส่งเสริการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า” ให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้าน ย่านใหญ่ จำนวน 30 ราย หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ