ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุงธารน้ำใจ” ของสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อนจากอุทกภัย

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา น้อยใจมั่น และ น.ส.ศิริพร นิลนนท์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุงธารน้ำใจ” ของสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อนจากอุทกภัย ที่ลงข้อมูลร้องขอผ่าน แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยการนำทีมของ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ ณ วัดกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ