คำนวณเงินประกันรายได้ ปี 2565/66

ใช้สำหรับการคำนวณเงินที่คาดว่าจะได้รับ คร่าวๆ ตามส่วนต่างที่ประกาศ

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ