ศพก.บ่อทอง

ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี อาหาร และ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี อาหาร

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ