กิจกรรมจ้างงาน 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สบู่สมุนไพร
ไอติมกล้วย
แยมมัลเบอร์รี่
มะยม 4 รส
มะกรูดสามรส
ข้าวเกรียบฟักทอง

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ