ประชาสัมพันธ์

คำนวณเงินประกันรายได้ ปี 2565/66

ข่าวทั่วไป
ใช้สำหรับการคำนวณเงิ...
Read More
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุ...
Read More
ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุงธารน้ำใจ” ของสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อนจากอุทกภัย

ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “ชุดถุงธารน้ำใจ” ของสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อนจากอุทกภัย

ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 11 ตุลา...
Read More
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 29 มิถุนาย...
Read More
จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิต การทำ “กระถางจากฟางข้าว”

จัดเวทีชุมชน. ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิต การทำ “กระถางจากฟางข้าว”

ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ...
Read More
จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า”

จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ทั้งนี้มีสาธิตการทำ “เห็ดฟางใน ตระกร้า”

ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 22 มิถุนาย...
Read More
ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตามโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ในการผสมแม่ปุ๋ยใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน

ติดตามแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตามโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ในการผสมแม่ปุ๋ยใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน

ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 13 มิถุ...
Read More
จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 10 มิถุน...
Read More
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารปี 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารปี 2565

ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 10 มิถุน...
Read More
อบรมให้ความรู้เทคนิคการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมให้ความรู้เทคนิคการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถ...
Read More
จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 7 มิถุน...
Read More
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (ข้าวสารอาหารแห้ง)  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้ และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (ข้าวสารอาหารแห้ง) กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้ และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนา...
Read More
รับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

รับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภ...
Read More
ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร กระถางจากฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่

ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร กระถางจากฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่

ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤ...
Read More
จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ดิน การแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร

จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ดิน การแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร

ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม...
Read More
อบรมการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง พัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่

อบรมการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง พัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป
วันที่ 24 - 25 พฤษภา...
Read More
อบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตำบลพื้นที่ตำบลบางระกำ ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบึงกอก ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

อบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตำบลพื้นที่ตำบลบางระกำ ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบึงกอก ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภ...
Read More
ติดตามนิเทศงาน (MS : Monitoring Supervise) จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัด  เพื่อติดตาม ทบทวนผล และวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

ติดตามนิเทศงาน (MS : Monitoring Supervise) จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อติดตาม ทบทวนผล และวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภ...
Read More
ประชุมชี้แจงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช จัดประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2565

ประชุมชี้แจงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช จัดประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2565

ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภา...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 3 พฤษภา...
Read More
ร่วมรับฟังและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่วมรับฟังและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 256...
Read More
ร่วมมอบสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2565

ร่วมมอบสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2565

ข่าวทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 256...
Read More
ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดงานรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดงานรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

ข่าวทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 256...
Read More
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางระกำ (คจพ.อ.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางระกำ (คจพ.อ.)

ข่าวทั่วไป
วันที่ 27 เมษายน 256...
Read More
ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยวิสาหกิจชุมชนปลักเสาทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการทบทวนการบริหารจัดการ แผนดำเนินการ การจัดชั้นคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยวิสาหกิจชุมชนปลักเสาทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการทบทวนการบริหารจัดการ แผนดำเนินการ การจัดชั้นคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 เมษา...
Read More
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยศัตรูพืช ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยศัตรูพืช ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ข่าวทั่วไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบา...
Read More
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆจากภาครัฐ รณรงค์ลดการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆจากภาครัฐ รณรงค์ลดการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ข่าวทั่วไป
วันที่ 21 เมษายน 256...
Read More
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ, กำจัดวัชพืช, ทำความสะอาดโต๊ะภายในอาคาร ตามโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOKCLEAN&TIDY)

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ, กำจัดวัชพืช, ทำความสะอาดโต๊ะภายในอาคาร ตามโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOKCLEAN&TIDY)

ข่าวทั่วไป
วันที่ 20 เมษายน 256...
Read More
ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน/ด่านตรวจร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน/ด่านตรวจร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 12 เมษา...
Read More
ร่วมพิธีเปิดด่านหลักจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรบางระกำ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อการรณรงค์ ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ร่วมพิธีเปิดด่านหลักจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรบางระกำ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อการรณรงค์ ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ข่าวทั่วไป
วันที่ 11 เมษายน 256...
Read More
ร่วมการตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา เพื่อขอใบรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ร่วมการตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา เพื่อขอใบรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ข่าวทั่วไป
วันที่ 8 เมษายน 2565...
Read More
ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร เพื่อติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ

ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร เพื่อติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ

ข่าวทั่วไป
วันที่ 4 เมษายน 2565...
Read More
ประชุมร่วมกับอำเภอบางระกำ เรื่องการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (vcs)

ประชุมร่วมกับอำเภอบางระกำ เรื่องการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (vcs)

ข่าวทั่วไป
วันที่ 4 เมษายน 2565...
Read More
วิทยากรบรรยายเรื่อง ”ความรู้/ระเบียบ/ข้อห้ามเกี่ยวกับการทำการเกษตรและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ตามโครงการองค์กรสตรีแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากรบรรยายเรื่อง ”ความรู้/ระเบียบ/ข้อห้ามเกี่ยวกับการทำการเกษตรและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ตามโครงการองค์กรสตรีแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป
วันที่ 4 เมษายน 2565...
Read More
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ และ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน 2565

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ และ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน 2565

ข่าวทั่วไป
วันที่ 1 เมษายน 2565...
Read More
คลินิกพืช…บริการให้คำปรึกษาด้านศัตรูพืช ตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น…ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกพืช…บริการให้คำปรึกษาด้านศัตรูพืช ตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น…ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวทั่วไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบา...
Read More
เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ผลการทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

เก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ผลการทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

ข่าวทั่วไป
วันที่ 24 มีนาคม 256...
Read More
ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ, กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ตามโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOKCLEAN&TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ, กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ตามโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOKCLEAN&TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”

ข่าวทั่วไป
วันที่ 23 มีนาคม 256...
Read More
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกการดำเนินโครงการ “ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา”

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกการดำเนินโครงการ “ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา”

ข่าวทั่วไป
วันที่ 21 มีนาคม 256...
Read More
ติดตามการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชและประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแปลงใหม่รายเดิม ปีการผลิต 2564/65 และประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการเผาในพื้นที่การเกษตร

ติดตามการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชและประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแปลงใหม่รายเดิม ปีการผลิต 2564/65 และประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการเผาในพื้นที่การเกษตร

ข่าวทั่วไป
วันที่ 21 มีนาคม 256...
Read More
ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการบางระกำ เพื่อทำพิธีเปิดการส่งน้ำเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี โครงการบางระกำโมเดล พร้อมจัดนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่บางระกำโมเดล

ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการบางระกำ เพื่อทำพิธีเปิดการส่งน้ำเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี โครงการบางระกำโมเดล พร้อมจัดนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่บางระกำโมเดล

ข่าวทั่วไป
วันที่ 14 มีนาคม 256...
Read More
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบางระกำ พร้อมกิจกรรมรณรงค์ ลดการหยุดเผา โดยสาธิตการไถกลบ โดรนพ่นน้ำหมัก และหว่านปอเทือง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบางระกำ พร้อมกิจกรรมรณรงค์ ลดการหยุดเผา โดยสาธิตการไถกลบ โดรนพ่นน้ำหมัก และหว่านปอเทือง

ข่าวทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 256...
Read More

ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2564

ข่าวทั่วไป
?? ประกาศ ??ประกาศ ส...
Read More
“คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร” ของกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

“คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร” ของกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวทั่วไป
 ขออนุญาตประชาสัมพัน...
Read More

โปรแกรมคำนวณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1

ข่าวทั่วไป
********************...
Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบที่3)

ข่าวทั่วไป
Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบที่2)

ข่าวทั่วไป
Read More
“ชาวนาตัวจิ๋ว”​ ​ ศพก.คุยม่วง​ ชวนสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดวังแร่​ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

“ชาวนาตัวจิ๋ว”​ ​ ศพก.คุยม่วง​ ชวนสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดวังแร่​ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ข่าวทั่วไป
กิจกรรมเล็กๆๆ ชาวนาต...
Read More
ไขข้อข้องใจเกษตรกร “ทะเบียนเกษตรกร ด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร คืออะไร”

ไขข้อข้องใจเกษตรกร “ทะเบียนเกษตรกร ด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร คืออะไร”

ข่าวทั่วไป
ไขข้อข้องใจเกษตรกร"ท...
Read More
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรปี 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเด็กๆ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดวังแร่  ร่วมทำเล้าเป็ด เพื่อใช้เลี้ยงเป็ด  เป็นอาหารกลางวันและเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดวังแร่

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรปี 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเด็กๆ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดวังแร่ ร่วมทำเล้าเป็ด เพื่อใช้เลี้ยงเป็ด เป็นอาหารกลางวันและเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดวังแร่

ข่าวทั่วไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบา...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ขอสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล​ จำนวน​ 50​ ต้น​ ( มะม่วงแก้วขมิ้น​/ฟ้าลั่น​ มะนาวแป้นพิจิตร​ ฝรั่งกิมจู​/ไร้เมล็ด)​ และพืชผัก​ จำนวน​ 100​ ต้น(มะเขือเปาะ​/พริกซุปเปอร์ฮอต)​จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ขอสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล​ จำนวน​ 50​ ต้น​ ( มะม่วงแก้วขมิ้น​/ฟ้าลั่น​ มะนาวแป้นพิจิตร​ ฝรั่งกิมจู​/ไร้เมล็ด)​ และพืชผัก​ จำนวน​ 100​ ต้น(มะเขือเปาะ​/พริกซุปเปอร์ฮอต)​จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวทั่วไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบา...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ และ สถานที่ทำงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ และ สถานที่ทำงาน

ข่าวทั่วไป
เมื่อวันที่ 16 มีนาค...
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลความรู้จากการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลความรู้จากการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

ข่าวทั่วไป
กลุ่มอารักขาพืช สำนั...
Read More
GAP คืออะไร ดีอย่างไร ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างไร

GAP คืออะไร ดีอย่างไร ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างไร

ข่าวทั่วไป
GAP คืออะไร ดียังไงผ...
Read More
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

ข่าวทั่วไป
รู้หรือยัง❓ปรับปรุงท...
Read More
ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ปลูกง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว #เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563

ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ปลูกง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว #เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563

ข่าวทั่วไป
สำนักงานเกษตรอำเภอบา...
Read More
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2563

ข่าวทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เตือนภั...
Read More
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังแร่

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังแร่

ข่าวทั่วไป
วันที่ 24 กุมภาพันธ์...
Read More
อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ อ้อยโรงงาน (แปลง ปี61)

อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ อ้อยโรงงาน (แปลง ปี61)

ข่าวทั่วไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับอำเภอ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับอำเภอ

ข่าวทั่วไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์...
Read More
ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม

ข่าวทั่วไป
นายคมเจศ เนียมเปี่ยม...
Read More
จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร” และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร” และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ข่าวทั่วไป
จัดงาน "วันรณรงค์ลดก...
Read More
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 2)

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 2)

ข่าวทั่วไป
? ประกาศคณะอนุก...
Read More
เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

ข่าวทั่วไป
Read More

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ