ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ปลูกง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว #เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563

สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ปลูกง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว#เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563 Post Views: 269

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2563#โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน#โรคแอนแทรคโนส#ไรแดงมันสำปะหลัง#โรคใบไหม้ข้าว Post Views: 374

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังแร่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววลัยพร ชนกกำชัย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ทำการคัดเลือกเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จ…
Read more

อบรมสมาชิกแปลงใหญ่ อ้อยโรงงาน (แปลง ปี61)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายดิเรก ยิ้มห้อย เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ฟักทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ อบรมสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน (แปลง ปี 2561) ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัด…
Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับอำเภอ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายดิเรก ยิ้มห้อย เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมต้อนรับ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563 ในกิจกรรมคัดเลือกเกษตรก…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ