ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน และปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 กิจกรรมพ…
Read more

พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (ข้าวสารอาหารแห้ง) กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้ และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 44 รูป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่…
Read more

รับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวกัญญา ทาสีธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่…
Read more

ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร กระถางจากฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกุลริศา เกตุนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมในงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร…
Read more

จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ดิน การแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตร

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโ…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ