ข้อมูลพื้นฐาน

Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร

ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดด้านบน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ที่มา Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

ดาวน์โหลด Farmer Map ปี 2561 | 2560 | 2559 | 2558

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ