ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง พัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นายเอกพร นอบเผือก และนางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนแปลงใหญ่อ้อยวิสาหกิจชุมชนปลักเสาทอง ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แล…
Read more

อบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตำบลพื้นที่ตำบลบางระกำ ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบึงกอก ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ เข้าร่วมการอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตำบลพื้นที่ตำบลบางระกำ ตำบลท่านางงาม ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลบ…
Read more

ติดตามนิเทศงาน (MS : Monitoring Supervise) จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อติดตาม ทบทวนผล และวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ได้รับการติดตามนิเทศงาน (MS : Monitoring Supervise) จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตาม ทบทวนผล และวางแผนการปฏิบัติงา…
Read more

ประชุมชี้แจงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช จัดประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลพันเสา บึงกอก ชุมแสงสงคราม และนิคมพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช จัดประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษต…
Read more

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายแม๊กอาเธอร์ มหาธร เกษตรอำเภอบางระกำ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ โ…
Read more

ปฏิทินงานและกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอ